دانلود دوبله فارسی فیلم Born on the Fourth of July 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Born on the Fourth of July 1989

خلاصه داستان:بیوگرافی ران کوویچ. او که در جنگ ویتنام فلج شده بود، پس از احساس خیانت توسط کشوری که برای آن جنگید، به یک فعال سیاسی ضد جنگ و طرفدار حقوق بشر تبدیل می شود.