سال انتشار: 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم The Little Mermaid 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم The Little Mermaid 1989

7.6 10/
میزان آراء: 255,489 نفر
دوبله فارسی

دو دوبله فارسی متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Black Rain 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Black Rain 1989

6.6 10/
میزان آراء: 55,710 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Casualties of War 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Casualties of War 1989

7.1 10/
میزان آراء: 44,864 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Common Threads: Stories from the Quilt 1989

دانلود فیلم Common Threads: Stories from the Quilt 1989

8.1 10/
میزان آراء: 892 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Back to the Future Part II 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Back to the Future Part II 1989

7.8 10/
میزان آراء: 524,047 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Indiana Jones and the Last Crusade 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Indiana Jones and the Last Crusade 1989

8.2 10/
میزان آراء: 696,341 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 120

تصویر بهتر جایگزین شد

دانلود فیلم Homework 1989

دانلود فیلم Homework 1989

7.8 10/
میزان آراء: 1,486 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Licence to Kill 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Licence to Kill 1989

6.7 10/
میزان آراء: 102,446 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل صدای دالبی استریو

دانلود دوبله فارسی فیلم Rikyu 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Rikyu 1989

7.1 10/
میزان آراء: 719 نفر
دوبله فارسی

دوبله حداکثری صدای دالبی استریو

دانلود دوبله فارسی فیلم Next of Kin 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Next of Kin 1989

5.9 10/
میزان آراء: 11,443 نفر
دوبله فارسی