سال انتشار: 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم Red Sonja 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم Red Sonja 1985

5.1 10/
میزان آراء: 43,738 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم Hail Mary 1985

دانلود فیلم Hail Mary 1985

6.4 10/
میزان آراء: 3,367 نفر
دانلود فیلم After Hours 1985

دانلود فیلم After Hours 1985

7.6 10/
میزان آراء: 68,784 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Back to the Future 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم Back to the Future 1985

8.5 10/
میزان آراء: 1,067,611 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 30
دانلود دوبله فارسی فیلم My Lucky Stars 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم My Lucky Stars 1985

6.4 10/
میزان آراء: 5,270 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Falcon and the Snowman 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم The Falcon and the Snowman 1985

6.8 10/
میزان آراء: 10,804 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Peanut Butter Solution 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم The Peanut Butter Solution 1985

6.1 10/
میزان آراء: 2,327 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Goonies 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم The Goonies 1985

7.8 10/
میزان آراء: 261,826 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Police Story 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم Police Story 1985

7.6 10/
میزان آراء: 30,223 نفر
دوبله فارسی

دوبله فارسی کاملتر

دانلود دوبله فارسی فیلم Ran 1985

دانلود دوبله فارسی فیلم Ran 1985

8.2 10/
میزان آراء: 116,090 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 129