سال انتشار: 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Le Marginal 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Le Marginal 1983

6.3 10/
میزان آراء: 3,056 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم Scarface 1983

دانلود فیلم Scarface 1983

8.3 10/
میزان آراء: 805,015 نفر
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 107
دانلود دوبله فارسی فیلم Blue Thunder 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Blue Thunder 1983

6.4 10/
میزان آراء: 20,535 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Winners & Sinners 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Winners & Sinners 1983

6.7 10/
میزان آراء: 4,437 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983

8.3 10/
میزان آراء: 957,052 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 87

دوبله اول کامل دوبله دوم پیشفرض

دانلود دوبله فارسی فیلم Betaab 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Betaab 1983

6.6 10/
میزان آراء: 579 نفر
دوبله فارسی

قسمتهای دوبله نشده زیرنویس ندارد

دانلود دوبله فارسی فیلم Danton 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Danton 1983

7.5 10/
میزان آراء: 6,598 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Brainstorm 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم Brainstorm 1983

6.4 10/
میزان آراء: 11,824 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Heat and Dust 1983

دانلود فیلم Heat and Dust 1983

6.6 10/
میزان آراء: 1,743 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Dresser 1983

دانلود دوبله فارسی فیلم The Dresser 1983

7.6 10/
میزان آراء: 4,938 نفر
دوبله فارسی