سال انتشار: 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم Conan the Barbarian 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم Conan the Barbarian 1982

6.9 10/
میزان آراء: 156,283 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Deathtrap 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم Deathtrap 1982

7 10/
میزان آراء: 13,775 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Bugs Bunny’s 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم Bugs Bunny’s 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales 1982

7 10/
میزان آراء: 2,044 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Genocide 1982

دانلود فیلم Genocide 1982

7.3 10/
میزان آراء: 582 نفر
دانلود فیلم Chan Is Missing 1982

دانلود فیلم Chan Is Missing 1982

7 10/
میزان آراء: 1,316 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Flight of the Eagle 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم The Flight of the Eagle 1982

7.2 10/
میزان آراء: 1,012 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Five Days One Summer 1982

دانلود فیلم Five Days One Summer 1982

6.1 10/
میزان آراء: 1,142 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Grey Fox 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم The Grey Fox 1982

7.4 10/
میزان آراء: 2,096 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Blade Runner 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم Blade Runner 1982

8.1 10/
میزان آراء: 748,423 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 175
دانلود دوبله فارسی فیلم The Last Unicorn 1982

دانلود دوبله فارسی فیلم The Last Unicorn 1982

7.4 10/
میزان آراء: 26,265 نفر
دوبله فارسی