سال انتشار: 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم The Salamander 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم The Salamander 1981

5.6 10/
میزان آراء: 796 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل صدای تله 35

دانلود فیلم On Golden Pond 1981

دانلود فیلم On Golden Pond 1981

7.6 10/
میزان آراء: 31,529 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Road Warrior 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم The Road Warrior 1981

7.6 10/
میزان آراء: 179,370 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark 1981

8.4 10/
میزان آراء: 889,500 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 56
دانلود دوبله فارسی فیلم Death Hunt 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم Death Hunt 1981

7 10/
میزان آراء: 6,992 نفر
دوبله فارسی

تصویر بهتر جایگزین شد

دانلود فیلم Nighthawks 1981

دانلود فیلم Nighthawks 1981

6.3 10/
میزان آراء: 19,692 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Outland 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم Outland 1981

6.6 10/
میزان آراء: 29,668 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Scanners 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم Scanners 1981

6.8 10/
میزان آراء: 49,535 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم The Professional 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم The Professional 1981

7.4 10/
میزان آراء: 15,252 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Sword Stained with Royal Blood 1981

دانلود دوبله فارسی فیلم The Sword Stained with Royal Blood 1981

6.8 10/
میزان آراء: 214 نفر
دوبله فارسی