سال انتشار: 1980

دانلود فیلم The Blue Lagoon 1980

دانلود فیلم The Blue Lagoon 1980

5.8 10/
میزان آراء: 70,324 نفر
دانلود فیلم The Mirror Crack’d 1980

دانلود فیلم The Mirror Crack’d 1980

6.2 10/
میزان آراء: 8,052 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Elephant Man 1980

دانلود دوبله فارسی فیلم The Elephant Man 1980

8.2 10/
میزان آراء: 236,030 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 155
دانلود دوبله فارسی فیلم Flatfoot in Egypt 1980

دانلود دوبله فارسی فیلم Flatfoot in Egypt 1980

6.2 10/
میزان آراء: 3,202 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Germany Pale Mother 1980

دانلود فیلم Germany Pale Mother 1980

7.2 10/
میزان آراء: 759 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Fists of the White Lotus 1980

دانلود دوبله فارسی فیلم Fists of the White Lotus 1980

7.2 10/
میزان آراء: 1,680 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Last Metro 1980

دانلود دوبله فارسی فیلم The Last Metro 1980

7.4 10/
میزان آراء: 13,504 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980

دانلود دوبله فارسی فیلم Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980

8.7 10/
میزان آراء: 1,162,068 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 15

دو دوبله فارسی متفاوت دوبله اول حداکثری پیشفرض

دانلود فیلم Shogun Assassin 1980

دانلود فیلم Shogun Assassin 1980

7.4 10/
میزان آراء: 10,360 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Everything Happens to Me 1980

دانلود دوبله فارسی فیلم Everything Happens to Me 1980

5.9 10/
میزان آراء: 2,799 نفر
دوبله فارسی