سال انتشار: 1925

دانلود دوبله فارسی فیلم The Freshman 1925

دانلود دوبله فارسی فیلم The Freshman 1925

7.5 10/
میزان آراء: 5,510 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Gold Rush 1925

دانلود دوبله فارسی فیلم The Gold Rush 1925

8.2 10/
میزان آراء: 101,469 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 154