زبان: Sioux

دانلود دوبله فارسی فیلم Hidalgo 2004

دانلود دوبله فارسی فیلم Hidalgo 2004

6.7 10/
میزان آراء: 83,254 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Woman Walks Ahead 2017

دانلود دوبله فارسی فیلم Woman Walks Ahead 2017

6.6 10/
میزان آراء: 7,029 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Grey Owl 1999

دانلود دوبله فارسی فیلم Grey Owl 1999

6 10/
میزان آراء: 3,718 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Western Union 1941

دانلود فیلم Western Union 1941

6.7 10/
میزان آراء: 2,753 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Wagons East 1994

دانلود دوبله فارسی فیلم Wagons East 1994

4.8 10/
میزان آراء: 5,156 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Dances with Wolves 1990

دانلود دوبله فارسی فیلم Dances with Wolves 1990

8 10/
میزان آراء: 246,328 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم A Man Called Horse 1970

دانلود دوبله فارسی فیلم A Man Called Horse 1970

6.9 10/
میزان آراء: 8,153 نفر
دوبله فارسی