زبان: ویتنامی

دانلود دوبله فارسی فیلم Maika 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Maika 2022

6.3 10/
میزان آراء: 91 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Casualties of War 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Casualties of War 1989

7.1 10/
میزان آراء: 44,864 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Minions: The Rise of Gru 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Minions: The Rise of Gru 2022

6.7 10/
میزان آراء: 38,180 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

سه دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم The Deer Hunter 1978

دانلود دوبله فارسی فیلم The Deer Hunter 1978

8.1 10/
میزان آراء: 333,904 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 185

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Full Metal Jacket 1987

دانلود دوبله فارسی فیلم Full Metal Jacket 1987

8.3 10/
میزان آراء: 680,538 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 102
دانلود فیلم Bullet in the Head 1990

دانلود فیلم Bullet in the Head 1990

7.6 10/
میزان آراء: 10,618 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Love and Death in Saigon 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Love and Death in Saigon 1989

5.9 10/
میزان آراء: 3,216 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم X-Men: Days of Future Past 2014

دانلود دوبله فارسی فیلم X-Men: Days of Future Past 2014

8 10/
میزان آراء: 694,364 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Platoon 1986

دانلود دوبله فارسی فیلم Platoon 1986

8.1 10/
میزان آراء: 388,532 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 220
دانلود دوبله فارسی فیلم Go Tell the Spartans 1978

دانلود دوبله فارسی فیلم Go Tell the Spartans 1978

6.7 10/
میزان آراء: 2,570 نفر
دوبله فارسی