زبان: نروژی

دانلود دوبله فارسی فیلم Viking Wolf 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Viking Wolf 2022

5.1 10/
میزان آراء: 4,950 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Narvik: Hitler’s First Defeat 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Narvik: Hitler’s First Defeat 2022

6.6 10/
میزان آراء: 11,087 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Dragon Girl 2020

دانلود دوبله فارسی فیلم Dragon Girl 2020

5.6 10/
میزان آراء: 114 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Blasted 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Blasted 2022

4.8 10/
میزان آراء: 1,669 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Betrayed 2020

دانلود فیلم Betrayed 2020

7.2 10/
میزان آراء: 1,385 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Ad Astra 2019

دانلود دوبله فارسی فیلم Ad Astra 2019

6.5 10/
میزان آراء: 230,432 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

چهار دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Beyond the Border 2011

دانلود دوبله فارسی فیلم Beyond the Border 2011

6.2 10/
میزان آراء: 1,566 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Captain America: The First Avenger 2011

دانلود دوبله فارسی فیلم Captain America: The First Avenger 2011

6.9 10/
میزان آراء: 819,699 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Burning Sea 2021

دانلود دوبله فارسی فیلم The Burning Sea 2021

6.3 10/
میزان آراء: 2,110 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Overboard 2018

دانلود دوبله فارسی فیلم Overboard 2018

6 10/
میزان آراء: 37,774 نفر
دوبله فارسی