دسته: نامزدهای اسکار

دانلود دوبله فارسی فیلم Anne of the Thousand Days 1969

دانلود دوبله فارسی فیلم Anne of the Thousand Days 1969

7.4 10/
میزان آراء: 7,481 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Little Mermaid 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم The Little Mermaid 1989

7.6 10/
میزان آراء: 255,489 نفر
دوبله فارسی

دو دوبله فارسی متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Dracula 1992

دانلود دوبله فارسی فیلم Dracula 1992

7.4 10/
میزان آراء: 214,806 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Unforgiven 1992

دانلود دوبله فارسی فیلم Unforgiven 1992

8.2 10/
میزان آراء: 379,043 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 140
دانلود دوبله فارسی فیلم Tora! Tora! Tora! 1970

دانلود دوبله فارسی فیلم Tora! Tora! Tora! 1970

7.5 10/
میزان آراء: 33,111 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دوبله فارسی حداکثری

دانلود دوبله فارسی فیلم Black Rain 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Black Rain 1989

6.6 10/
میزان آراء: 55,710 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Way We Were 1973

دانلود دوبله فارسی فیلم The Way We Were 1973

7 10/
میزان آراء: 25,521 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Live for Life 1967

دانلود دوبله فارسی فیلم Live for Life 1967

6.4 10/
میزان آراء: 615 نفر
دوبله فارسی

دوبله حداکثری صدای ریل

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

7.8 10/
میزان آراء: 269,413 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Bitter Rice 1949

دانلود دوبله فارسی فیلم Bitter Rice 1949

7.6 10/
میزان آراء: 4,297 نفر
دوبله فارسی

دو دوبله متفاوت