دسته: نامزدهای گلدن گلوپ

دانلود دوبله فارسی فیلم Anne of the Thousand Days 1969

دانلود دوبله فارسی فیلم Anne of the Thousand Days 1969

7.4 10/
میزان آراء: 7,481 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Little Mermaid 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم The Little Mermaid 1989

7.6 10/
میزان آراء: 255,489 نفر
دوبله فارسی

دو دوبله فارسی متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Unforgiven 1992

دانلود دوبله فارسی فیلم Unforgiven 1992

8.2 10/
میزان آراء: 379,043 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 140
دانلود دوبله فارسی فیلم The Way We Were 1973

دانلود دوبله فارسی فیلم The Way We Were 1973

7 10/
میزان آراء: 25,521 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

7.8 10/
میزان آراء: 269,413 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

6.9 10/
میزان آراء: 54,101 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Bye Bye Birdie 1963

دانلود دوبله فارسی فیلم Bye Bye Birdie 1963

6.6 10/
میزان آراء: 8,485 نفر
دوبله فارسی

صدای تله 35

دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

8 10/
میزان آراء: 451,048 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

سه دوبله متفاوت

دانلود فیلم Funny Girl 1968

دانلود فیلم Funny Girl 1968

7.3 10/
میزان آراء: 22,939 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Babette’s Feast 1987

دانلود دوبله فارسی فیلم Babette’s Feast 1987

7.8 10/
میزان آراء: 20,213 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی