دسته: نامزد بفتا

دانلود دوبله فارسی فیلم Anne of the Thousand Days 1969

دانلود دوبله فارسی فیلم Anne of the Thousand Days 1969

7.4 10/
میزان آراء: 7,481 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Dracula 1992

دانلود دوبله فارسی فیلم Dracula 1992

7.4 10/
میزان آراء: 214,806 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Way We Were 1973

دانلود دوبله فارسی فیلم The Way We Were 1973

7 10/
میزان آراء: 25,521 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

7.8 10/
میزان آراء: 269,413 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

6.9 10/
میزان آراء: 54,101 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

8 10/
میزان آراء: 451,048 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

سه دوبله متفاوت

دانلود فیلم The Unbearable Lightness of Being 1988

دانلود فیلم The Unbearable Lightness of Being 1988

7.3 10/
میزان آراء: 36,321 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم The Lovers on the Bridge 1991

دانلود فیلم The Lovers on the Bridge 1991

7.6 10/
میزان آراء: 14,146 نفر
دانلود فیلم Funny Girl 1968

دانلود فیلم Funny Girl 1968

7.3 10/
میزان آراء: 22,939 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Minority Report 2002

دانلود دوبله فارسی فیلم Minority Report 2002

7.7 10/
میزان آراء: 547,137 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی