دانلود فیلم Trainspotting 1996

دانلود فیلم Trainspotting 1996

جزو 250 فیلم برتر بارتبه 170

خلاصه داستان:رنتون که عمیقاً در صحنه مواد مخدر ادینبورگ غوطه ور شده است، سعی می کند علیرغم جذابیت مواد مخدر و تأثیر دوستان، پاکسازی کند و از آن خارج شود.