دانلود دوبله فارسی فیلم There Will Be Blood 2007

دانلود دوبله فارسی فیلم There Will Be Blood 2007

دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر بارتبه 141

خلاصه داستان:داستانی از خانواده، مذهب، نفرت، نفت و جنون، با تمرکز بر یک کاوشگر قرن اول در روزهای اولیه تجارت.