دانلود فیلم The Strange Vice of Mrs. Wardh 1971

دانلود فیلم The Strange Vice of Mrs. Wardh 1971

خلاصه داستان:همسر یک سفیر متوجه می شود که یکی از مردان زندگی او - خواه شوهرش، یک معشوق سابق یا معشوق فعلی اش - ممکن است یک قاتل زنجیره ای شرور باشد.