دانلود دوبله فارسی فیلم Sodom and Gomorrah 1962

دانلود دوبله فارسی فیلم Sodom and Gomorrah 1962

خلاصه داستان:سکس، شکنجه و خیانت در کتاب مقدس سدوم و گومورا. لوت، رهبر عبرانیان، معتقد است که مردمش می‌توانند با سودومی‌ها همزیستی کنند - تصمیمی فاجعه‌بار.

دوبله صدای تله 35