دانلود فیلم Radical 2023

دانلود فیلم Radical 2023

خلاصه داستان:یک معلم در یک شهر مرزی مکزیک که مملو از غفلت، فساد و خشونت است، یک روش جدید رادیکال را امتحان می کند تا کنجکاوی، پتانسیل و شاید حتی نبوغ دانش آموزان خود را باز کند.