دانلود دوبله فارسی فیلم One Life 2023

دانلود دوبله فارسی فیلم One Life 2023

خلاصه داستان:سر نیکلاس "نیکی" وینتون، یک دلال جوان لندنی که در ماه های منتهی به جنگ جهانی دوم، بیش از 600 کودک را از چکسلواکی تحت اشغال نازی ها نجات داد.