دانلود فیلم Love 2015

دانلود فیلم Love 2015

خلاصه داستان:مورفی یک آمریکایی ساکن پاریس است که وارد یک رابطه جنسی و عاطفی شدید با الکترا می شود. غافل از تأثیری که بر رابطه آنها می گذارد، همسایه زیبای خود را به تخت خود دعوت می کنند.