دانلود فیلم Lady Chatterley’s Lover 1981

دانلود فیلم Lady Chatterley’s Lover 1981

خلاصه داستان:پس از یک جراحت فلج کننده که شوهرش را ناتوان می کند، لیدی چترلی بین عشقش به شوهرش و خواسته های جسمانی اش درگیر می شود. او با رضایت شوهرش به دنبال راه های دیگری برای رفع نیازهای خود می گردد.