دانلود دوبله فارسی فیلم Independence Day 1996

دانلود دوبله فارسی فیلم Independence Day 1996

خلاصه داستان:بیگانگان در حال آمدن هستند و هدف آنها حمله به زمین و نابود کردن آن است. مبارزه با تکنولوژی برتر، بهترین سلاح بشر اراده برای زنده ماندن است.