دانلود فیلم I Spit on Your Grave 1978

دانلود فیلم I Spit on Your Grave 1978

خلاصه داستان:یک نویسنده مشتاق بارها مورد تهاجم، تحقیر و مرگ چهار مرد قرار می گیرد که او به طور سیستماتیک برای انتقام او را شکار می کند.